ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ

Δωρεάν μεταφορικά και τοποθέτηση εντός Αθηνών.

  • Υδραυλική σύνδεση: 4€ το τρέχων μέτρο σωλήνα.

    • Τύπος Σωλήνα: Πολυστρωματική PexAl διατομής Φ16 με μόνωση 6mm

  • Ηλεκτρολογική Σύνδεση: 4€ το τρέχων μέτρο καλωδίου.

    • Τύπος καλωδίου: ΝΥΜ 3x4mm2