Ειδικευόμαστε στους εξής τομείς:

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

-Υδραυλικά Δίκτυα
-Δίκτυα Πυρόσβεσης
-Δίκτυα Φυσικού Αερίου
-Δίκτυα Θέρμανσης-Κλιματισμού
-Θέρμανση και Ψύξη με αντλία θερμότητας
-Εγκαταστάσεις ηλιοθερμίας
-Δίκτυα πεπιεσμένου αέρα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

-Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ασθενών και ισχυρών ρευμάτων
-Πυρανίχνευση
-CCTV
-Access Control
-Εγκαταστάσεις αντικλεπτικών συναγερμών

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

-Διαδικασίες ηλεκτροδότησης ακινήτων βάσει του νέου προτύπου HD384
-Διαδικασίες υδροδότησης ακινήτων
-Διαδικασίες μελέτης και σύνδεσης με την Εταιρία Παροχής Αερίου
-Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών
-Εκπόνηση Ενεργειακών Μελετών