Υποχρεωτική η αλλαγή της καταμέτρησης κατανάλωσης ενέργειας από κεντρική σε ατομική θέρμανση

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2016 θα πρέπει οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων που καταναλώνουν ενέργεια από κεντρική μονάδα θέρμανσης να την μετατρέψουν σε ατομική, σύμφωνα με Ευρωπαϊκή Οδηγία που ενσωματώθηκε από…