Ενεργειακο Πιστοποιητικο

Δείτε τις πιστοποιήσεις μας

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πώληση ενός ακινήτου, και είναι και για την ενοικίαση από 09 Ιανουαρίου 2012.

Από 9 Ιανουαρίου 2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ( ΠΕΑ ) στις παρακάτω περιπτώσεις:
Σε περίπτωση αγοραπωλησίας κτηρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικαιοπραξία και να υπογραφούν τα οριστικά συμβόλαια.
Σε περίπτωση νέων συμβάσεων μίσθωσης (και όχι ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης) ενιαίων κτιρίων άνω των 50 τ.μ.
Σε περίπτωση συμμετοχής στο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ’ οίκον», όπου χρειάζονται δύο ΠΕΑ.Ενα πριν και ένα μετά τις εργασίες επιδότησης.
Από 9 Ιανουαρίου 2012 είναι υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ( ΠΕΑ ) κατά τις νέες μισθώσεις τμημάτων κτηρίων, που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες.

Η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης είναι μια απλή διαδικασία και αποτελείται από τα εξής βήματα:

 • Καλείτε στο 211 7800088 και επικοινωνείτε με τον ενεργειακό επιθεωρητή
 • Δίνετε κάποια στοιχεία που θα σας ζητηθούν (όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση, ΑΦΜ, έτος κατασκευής κτηρίου)
 • Σας βγάζουμε αριθμό πρωτοκόλλου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 • Κλείνουμε ραντεβού για επιθεώρηση του κτίσματος από τον ενεργειακό επιθεωρητή
 • Γίνεται η ηλεκτρονική μελέτη των στοιχείων του κτίσματος από την ομάδα ενεργειακών επιθεωρητών
 • Εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

 • Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).
 • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή αριθμός πρωτοκόλλου δήλωσης υπαγωγής όπου αναγράφεται και ο κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας.
 • Αρχιτεκτονικά σχέδια (κάτοψη).
 • Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια (θέρμανσης), εάν υπάρχουν.
 • Μελέτη θερμομόνωσης (εάν υπάρχει).
 • Τοπογραφικό σχέδιο (εάν υπάρχει).
 • Φύλλο συντήρησης λέβητα.
 • Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας.