Οι υπηρεσιες μας

Ειδικευόμαστε στους εξής τομείς:

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ασθενών και ισχυρών ρευμάτων
 • Πυρανίχνευση
 • CCTV
 • Access Control
 • Εγκαταστάσεις αντικλεπτικών συναγερμών

Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις

 • Υδραυλικά Δίκτυα
 • Δίκτυα Πυρόσβεσης
 • Δίκτυα Φυσικού Αερίου
 • Δίκτυα Θέρμανσης-Κλιματισμού
 • Θέρμανση και Ψύξη με αντλία θερμότητας
 • Εγκαταστάσεις ηλιοθερμίας
 • Δίκτυα πεπιεσμένου αέρα

Αλλες Υπηρεσίες

 • Διαδικασίες ηλεκτροδότησης ακινήτων βάσει του νέου προτύπου HD384
 • Διαδικασίες υδροδότησης ακινήτων
 • Διαδικασίες μελέτης και σύνδεσης με την Εταιρία Παροχής Αερίου
 • Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών
 • Εκπόνηση Ενεργειακών Μελετών