Φυσικο Αεριο

Τι σας παρέχουμε

Αιτήσεις

Αναλαμβάνουμε από τη πρώτη στιγμή, τη διεκπεραίωση αιτήσεων προς την Ε.Π.Α. για την τοποθέτηση μετρητή φυσικού αερίου.

Σχεδιασμός

Επισκεπτόμαστε το χώρο σας (οικία, ή πολυκατοικία) και σχεδιάζουμε την βέλτιστη όδευση του δικτύου φυσικού αερίου.

Μελέτη

Μετά την επίσκεψή μας ‘’επί τόπου’’ του έργου, καταστρώνουμε τη μελέτη φυσικού αερίου διαστασιολογώντας το δίκτυο, σχεδιάζοντας το αξονομετρικό διάγραμμα και τις κατόψεις όδευσης αυτού και βάση των απαιτήσεων, καταστρώνουμε και σας παραδίδουμε την οικονομική μας προσφορά.

Κατασκευή

Οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, γίνονται με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, από εξειδικευμένα συνεργεία, πιστοποιημένων τεχνικών, σύμφωνα με τον ‘’Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 Bar’’ (ΦΕΚ 976/28-03-12, Αριθ. Δ3/A’/6598) του ΥΠΕΧΩΔΕ και κάθε υπάρχουσα οδηγία της Ε.Π.Α. και παραδίδονται σε πλήρη λειτουργία.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιμές σύμφωνα με τις παραπάνω τεχνικές οδηγίες. Αναλαμβάνουμε την έκδοση και τη κατάθεση μελέτης του δικτύου Φυσικού Αερίου από Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό, όπως και τη διεκπεραίωση των φακέλων στην Ε.Π.Α.
Με την έγκριση της μελέτης και την πιστοποίηση της κατασκευής, σας παραδίδουμε πιστοποιητικό δοκιμής αντοχής και στεγανότητας των δικτύων, όπως και πιστοποιητικό ολοκλήρωσης εγκατάστασης και ρύθμισης καυστήρα αερίου.

Συντήρηση

Η ετήσια συντήρηση των συσκευών φυσικού αερίου, η ρύθμιση του καυστήρα, ο καθαρισμός του λέβητα και ο συνολικός έλεγχος της εγκατάστασης, σας εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας, βελτίωση της απόδοσης και ασφάλεια.

Η εταιρεία μας, σας προτείνει την κατάρτιση ενός συμβολαίου τακτικής συντήρησης. Με αυτή την απλή διαδικασία, σας απαλλάσσουμε από την υποχρέωση να θυμάστε κάθε πότε πρέπει να κάνετε συντήρηση των συσκευών και επιθεώρηση της εγκατάστασής σας